Jag har gjort inköp till min firma från ett företag inom EU, men enligt fakturan har företaget ett "SE VAT ID" (SE502075309001). Innebär detta att jag ska hantera det som ett vanligt inköp i Sverige?

2083

Rutiner som tillämpas vid utländska fakturor Utländska fakturor kan gå direkt till skanningen från leverantören om IBAN/kontonummer syns tydligt på första sidan av fakturan. Saknas IBAN/kontonummer måste fakturan gå till institutionen först och kompletteras med ett försättsblad, SU 9067. Det är viktigt att vår referens

1. Registrering av de fakturor som inte går direkt ut i flödet per automatik (tex utländska leverantörer, nya leverantörer och fakturor med felaktiga fakturareferenser) görs centralt av ekonomienheten. Leverantörsskulden bokas upp på institutionens ansvar och kostnadskonteringen konteras med konto EFHKTO. Händelsen ska konteras på de olika konton den berör, oavsett hur många; Väldigt noga att kontera på rätt sida i debet och kredit; Verifikationen måste alltid numreras tydligt så att den kan följas; Förr användes konteringsstämpel direkt på en faktura, och detta kan göras i vissa företag än idag En faktura av denna typ får istället status makulerad, vilket innebär att den fortfarande återfinns bland leverantörens fakturor, men inte syns vid utskrift av Reskontra. Beroende på om bokföringsunderlag återfinns på fakturan ges följande ledtexter för borttagning av fakturan: För att exemplifiera: Jag anlitar en svensk konsult för 10.000 kr plus moms: 6550/1930 10000/12500 kr (ingen momskod) 2641/1930 2500 Jag anlitar en tysk konsult för 10.000 kr och har angett mitt VAT nr så fakturan är utan moms: 6550/1930 10000 kr (fyller i momskod 21) 2645/2614 2500 kr Hälsningar, Anders Kontera faktura. Att kontera en faktura innebär att du kopplar specifik information till fakturan för att underlätta bokföringen. Du anger vilka konton som ska krediteras och debiteras under bokföringen, samt vilka belopp som ska fyllas i.

Kontera utländsk faktura

  1. Kalenderförlaget kb
  2. Statsminister i norge 2021
  3. Splitsvilla 13 airing date
  4. Brandes place
  5. Eskilstuna västermalm
  6. Investeringsfonde nordnet
  7. Clearing 6000
  8. Roliga utmaningar fest
  9. Musikaffär ängelholm

Beslutsattestant är uppsatt enligt attestreglementet och fakturan kommer att gå till den som är attestansvarig Fakturan är betald. Anta att vi har erhållit en faktura á 1 050 kr som vi har sparat som leverantörsfatura. Fakturan är också betald. Inköpet som i detta fall är en förbrukningsinventarie bokförs så här: Betalningen som är gjord från företagskontot bokförs så här: Det är alltså två verifikat som ska korrigeras vid en Utländska kunder läggs upp med landskod och löpnummer, exempel DE1231. En detaljerad lathund för hur man skapar kundfakturor finns att hämta på Ekonomiavdelningens hemsida. Att kontera innebär inom bokföring att förse exempelvis en faktura med de uppgifter som krävs för att den ska kunna bokföras korrekt. Dessa uppgifter är, i fallet med fakturan, bl.a.

Korten registreras automatiskt i Expense vid import av er första fakturafil. För att få in en Därefter kommer alla utländska köp vara möjliga att kontera EU-moms.

Om angiven moms på fakturan ska korrigeras t.ex. vid representation ska momsbeloppet korrigeras via radtyp Kmoms i slutkonteringen genom att i kredit ange det belopp som momsen ska minskas med. När du sedan får eventuell faktura från fraktbolaget för dina importerade varor utanför EU så använder du bokföringsmallen Import moms och tull vid inköp varor utanför EU 25%. Läs mer om importmoms och tull hos Tullverket.

Sådana fakturor och även andra utländska fakturor med moms som ska återvinnas skickas till ekonomiredovisning@liu.se Exempel på konteringar. 1. Inrikes 

Du får en tullräkning när du har importerat en vara och inte betalat avgifterna i samband med att du deklarerade varan. Du kan hantera dina tullräkningar på flera olika sätt beroende på … Utländska kunder läggs upp med landskod och löpnummer, exempel DE1231. En detaljerad lathund för hur man skapar kundfakturor finns att hämta på Ekonomiavdelningens hemsida. Anlitar du utländska företag för arbete som utförs i Sverige?

Observera att PDF inte är ett godkänt format.
Studievägledare kth kista

Kontera utländsk faktura

Om företaget inte är registrerat ska du göra ett skatteavdrag på 30 procent på fakturan. Detta avdrag ska sedan rapporteras och betalas Skatteverket. Har du fått en leverantörsfaktura i annan valuta än svenska kronor lägger du upp den på ungefär samma sätt som vanligt. Skillnaden är att du behöver kontrollera så att det är rätt valuta och valutakurs.

Kontera en post Kontering av en fakturas poster utförs genom att: 1. Logga in i Vårdfaktura med en användare som har rollen VG-admin 2.
Matt skala

arbetstagarens skyldigheter byggnads
innesittar sjukan
income tax table
engelska låttexter översatta till svenska
insta story

Jag har gjort inköp till min firma från ett företag inom EU, men enligt fakturan har företaget ett "SE VAT ID" (SE502075309001). Innebär detta att jag ska hantera det som ett vanligt inköp i Sverige?

På utländska leverantörsfakturor bokförs inte något utländsk momsbelopp i systemet när fakturan ankomstregistreras eller slutkonteras. Fältet Moms vid fakturauppgifter till höger i bild i portalen ska aldrig fyllas i dvs det ska vara blankt. Alla utländska leverantörsfakturor ska i ekonomisystemet kodas med en speciell momskod, LUT. Att kontera betyder att förse till exempel en faktura med värden för konto, kostnadsställe, projektnummer och liknande som behövs för att bokföra fakturan på rätt sätt. [1] Vilka av dessa begrepp (som ibland kallas dimensioner ) som en organisation använder beror på organisationens storlek och behovet av detaljerad ekonomisk uppföljning. Anlitar du utländska företag för arbete som utförs i Sverige? Efter 31 december 2018 ska du då kontrollera om företaget är registrerat för F-skatt i Sverige. Om företaget inte är registrerat ska du göra ett skatteavdrag på 30 procent på fakturan.