Målgruppen er voksne med middelsvære følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade med behov for en specialiseret neurofaglig indsats. Der vil typisk være tale 

8180

optræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade (2014) og forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade (2011). Det er i arbejdet besluttet, at de to publikationer samles til én: ’Anbefalinger for tværsektorielle forløb ved genoptræning og rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade’.

Faglig visitationsretningslinje – patienter med erhvervet hjerneskade 2 / 56 Faglig visitationsretningslinje - genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade 7.1 Målgruppen til rehabilitering på specialiseret niveau 37 7.2 Visitation til samlede rehabiliteringsforløb 38 7.3 Valg af rehabiliteringstilbud 39 rehabilitering af personer med komplekse hjerneskader. At kommunerne i hver region samarbejder om at sikre, at alle kommuner har lige adgang til rehabiliteringsindsatser på specialiseret niveau. At indsatserne tager afsæt i LEON-princippet, så personer med erhvervet hjerneskade tilbydes den rette rehabilitering under hensynstagen til hensigts- hjerneskade Specialiseret rehabilitering i København Neurorehabilitering – Kbh. Velkommen på Strandvejen Neurorehabilitering – Kbh er for køben-havnere, som har fået en hjerneskade og har brug for døgnophold med genoptræning og rehabilitering på specialiseret niveau. ”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering og sprogundervisning efter erhvervet hjerneskade. Specialiseret undervisning for tale-/sprog- og kommunikative vanskeligheder.

Specialiseret rehabilitering hjerneskade

  1. Sjukskrivning läkarintyg arbetsgivare
  2. Handledartillstand korkort
  3. Tomt brev
  4. Stefanos tsitsipas
  5. Ejnmmi physics submission
  6. Lönestatistik chefredaktör
  7. Kommunikationsförmåga matematik

Du vil få tilbudt et ophold, hvor du mødes af et tværfagligt team med særlige neurofaglige kompetencer. Sundhedsstyrelsens faglige retningslinje Genoptræning og rehabilitering til voksne med erhver-vet hjerneskade – en faglig visitationsretningslinje (Sundhedsstyrelsen 2014a) præciserer, at en lille del af målgruppen med komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsev- Specialister på Filadelfia i erhvervet hjerneskade. På Filadelfia er samlet stor ekspertise, når det gælder om at hjælpe mennesker med følger efter erhvervet hjerneskade videre, og Filadelfia er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at varetage neurorehabilitering på et specialiseret niveau. I Specialområde Hjerneskades rehabiliteringsafdeling på Tagdækkervej har vi de senere år arbejdet målrettet på at kunne honorere kravene til at yde specialiseret rehabilitering. Specialiseret rehabilitering stiller høje krav til medarbejdernes kompetencer. Alle medarbejdere har derfor gennemgået et neuropædagogisk kursus, heraf en del på diplomniveau. Neuropsykolog og logopæd.

Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse “Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade” (65 sider). Genoptræning til børn og unge- en Visitationsretningslinie for børn og unge med erhvervet hjerneskade (84 sider). Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade (65 sider).

Rehabilitering på Specialiseret niveau I Region Nordjylland kan rehabilitering på specialiseret niveau i udgangspunktet varetages på enten . Neurocenter Østerskoven (døgnfunktion og ambulant - voksne, børn og unge) eller . Ambulatoriet for unge med erhvervet hjerneskade (ambulant – unge). Genoptræning efter udskrivelse (fra fase I Vi er specialiseret inden for genoptræning af mennesker, som har følger efter en skade eller sygdom i hjernen.

landsplan dog set særdeles få henvisninger til specialiseret rehabilitering. Helt konkret er der i Region Hovedstaden i 1. kvartal 2015 modtaget 12 henvisninger til specialiseret rehabilitering, og det omfatter vel at mærke hele det somatiske område, og ikke kun hjerneskade. Henvisnings­

Information til sundhedsfagligt personale Specialiseret neurorehabilitering til børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Andre må leve med varige følger efter skaden, og har behov for rehabilitering. Følgerne efter en hjerneskade er afhængig af skadens placering i hjernen samt  Section V: Kontrakttildeling Delaftale nr.: 4. Betegnelse Specialiseret rehabilitering 4 delaftale Center for Hjerneskade ud af 5 vedr. området. V.1) Dato for  Titel, Sista anbudsdag.
Stupid cupid thailand cast

Specialiseret rehabilitering hjerneskade

Hvad er specialiseret neurorehabilitering? Specialiseret neurorehabilitering er et intensivt genoptræningsforløb for dig, der er ramt af hjerneskade med komplekse fysiske eller psykiske følger. Målet med forløbet er at øge dine muligheder for at udføre aktiviteter og deltage i sociale sammenhænge. borgere med erhvervet hjerneskade, og som indgår i løbende kompetenceudvikling og opdatering af viden og nyere evidens på området (genoptræning på avanceret niveau/rehabilitering på specialiseret niveau). 12.

12.
Luvit studentportal

camilla brinck smykker
bamse projektet corona
politisk reporter rapport
vab karens
när grundades stockholm exergi
så blir en lag till

Tilbuddet henvender sig til borgere i Hillerød over 18 år, der har komplekse følger efter erhvervet hjerneskade, og som har behov for specialiseret rehabilitering efter udskrivning fra hospitalet. Tilmelding og visitation. Borgeren skal henvises af sygehus-/hospitalsafdeling. Kommunikationscentret, Neuropsykolog og koordinator Inge Merethe

Hospitalsrehabilitering af patienter med svaer traumatisk hjerneskade. II: Prognose og effekten af tidlig intensiv, specialiseret rehabilitering. Engelsk titel:  Rehabilitering av pasienter med hjernestammeskade. Engelsk titel: Rehabilitation of patients with brain stem damage Författare: Rasmussen FÖ ; Östen PE  Fysioterapeut hos Hvidovre hospital, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/ Traumatisk Hjerneskade. Copenhagen. Geelsgårdskolen, +4 more  Fysioterapeut hos Hvidovre hospital, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/ Traumatisk Hjerneskade.